Chính sách vận chuyển

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí tận nhà trên toàn quốc với đơn hàng trên 2,000,000 vnd. Khi chúng tôi đã lên lịch giao hàng, vui lòng cử người ở nhà hoặc địa điểm nhận hàng để nhận hàng vào thời gian, địa điểm đã thống nhất.

Trong trường hợp quý khách muốn thay đổi ngày, giờ giao hàng và bất kỳ thay đổi nào về hàng hóa, quý khách vui lòng gọi điện thông báo cho chủng tôi để thay đổi thời gian nhận hàng.

Trong trường hợp quý khách không thanh toán ngay số tiền hàng còn lại khi giao hàng, chúng tôi có quyền giữ lại hàng hóa tương ứng với số tiền chưa thanh toán.