Chính sách bảo hành

Phạm vi áp dụng

Các điều kiện bảo hành dưới đây được áp dụng cho các sản phẩm do chủng tôi phân phối (sau đây gọi là “Sản phẩm”).

Việc bảo hành chỉ thực hiện cho những khách hàng mua sản phẩm trực tiếp từ chủng tôi (gọi là “Người mua hàng”).

Thời hạn bảo hành phụ thuộc từng loại sản phẩm khác nhau và theo chế độ bảo hành của hãng sản xuất.

Điều kiện bảo hành

Bất kỳ Sản phẩm nào do Người mua hàng trả về và còn trong thời hạn bảo hành đều được bảo hành.

Việc bảo hành được thưc hiện bằng một trong các cách như sau, tuỳ thuộc vào các điều kiện cụ thể:

Sửa chữa Sản phẩm hoặc linh kiện bị hỏng.

Thay thế mới Sản phẩm hoặc linh kiện bị hỏng.

Hoàn trả cho Người mua hàng theo giá mua.

Việc thay mới / sửa chữa Sản phẩm hoặc linh kiện bị hỏng không bao gồm các hoạt động tháo dỡ hay lắp đặt trở lại cũng như các chi phí phát sinh kể cả chi phí nhân công.

Trong trường hợp thay thế Sản phẩm mới không thực hiện được do Sản phẩm này không có sẵn hay không còn sản xuất nữa thì chủng tôi sẽ có thể sử dụng Sản phẩm tương đương (có thiết kế và đặc tính kỹ thuật tương tự)

Việc bảo hành chỉ được áp dụng khi Sản phẩm được lắp đặt và vận hành trong điều kiện phù hợp với các hướng dẫn kỹ thuật hay các tài lịêu đi kèm với Sản phẩm,…

Người mua hàng thông báo với chủng tôi bằng văn bản nếu phát hiện Sản phẩm hư hỏng hay không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề.

Các hư hỏng do điều kiện khách quan hoặc do việc sử dụng không đúng hướng dẫn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn,… sẽ không được bảo hành.

Mọi việc sửa chữa hay biện pháp kỹ thuật phải được sự đồng ý của chủng tôi bằng văn bản.

Nhãn mác, tem bảo hành của Sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn, rõ ràng.

Chúng tôi có toàn quyền đưa ra quyết định về tính hiệu lực đối với bất cứ yêu cầu bảo hành nào.

Yêu cầu bảo hành

Phiếu yêu cầu bảo hành phải được gửi tới chủng tôi trong vòng 30 ngày sau khi phát hiện sự việc, bao gồm các thông tin tối thiểu như sau:

  • Mô tả Sản phẩm hỏng, đối với bảo hành cả hệ thống thì mô tả cả linh kiện sử dụng.
  • Ngày lắp đặt và ngày xuất hoá đơn.
  • Mô tả chi tiết hư hỏng, số lượng hư hỏng/số lượng sử dụng,
  • Thời gian sử dụng Sản phẩm.